fbpx

Zonnepanelen

De unie maakt zonnepanelen betaalbaar voor iedereen!

Alles over zonnepanelen

Steeds meer mensen weten de weg te vinden naar zonne-energie. Gelukkig maar want daar is het de hoogste tijd voor. Als we willen dat ook onze kinderen van een mooie en schone wereld kunnen genieten dan is dit het moment om met z’n allen er naar te handelen. Maar wat zijn dat nou zonnepanelen? En hoe werken ze eigenlijk?

DE GESCHIEDENIS VAN DE ZONNECEL

De werking van de zonnecel berust op het inmiddels al 160 jaar bekende foto-elektrisch effect. De Franse natuurkundige Alexandre-Edmond Becquerel ontdekte in 1839 dat er tussen twee elektroden die hij eerst in een zuurbad had gedompeld, een stroom liep zodra een van de elektroden aan licht werd blootgesteld. De Duitse natuurkundige Heinrich Hertz ontdekte 48 jaar later dat tussen de twee elektroden van een (vonk)inductor gemakkelijker vonkoverslag optrad indien één van de elektroden met ultraviolet licht werd bestraald.

Nader onderzoek van dit verschijnsel bracht aan het licht dat ook een met UV-licht bestraald zinken plaatje een kleine stroom kan leveren. Een verklaring van dit fotoelektrisch effect kon pas door Albert Einstein worden geleverd; hiervoor kreeg hij in 1921 de Nobelprijs. Einstein ontdekte dat licht ook een stroom energie rijke deeltjes bevat genaamd fotonen. Ieder voorwerp dat in het licht word gehouden wordt door deze fotonen getroffen. Indien een foton voldoende energie heeft kan het een elektron uit een atoom vrij maken hierdoor wordt het belichte materiaal elektrisch geladen. Dit heeft de basis gelegd van de huidige zonnecel.

hoe werken zonnepanelen?

Een zonnepaneel bestaat in principe uit een aantal in serie geschakeld zonnecellen. een zonnecel is eigenlijk een mini-energiecentrale. de zonnecel zet de energie rechtstreeks om in gelijkstroom. Via de bekabeling bereikt de gelijkstroom de omvormer om omgezet te worden in wisselstroom (bruikbare elektriciteit). Wilt u meer weten bel ons gerust even op of vraag een gratis adviesgesprek aan.

WILT U MEER WETEN?

Offerteaanvraag

Ik wil een dakcheck

waaruit bestaat een zonne-energiesysteem?

FACTOREN DIE NAAST UW ZONNEPANELEN VERMOGEN DE OPBRENGST BEPALEN

Dakoriëntatie

De beste oriëntatie voor een zonnestroomsysteem is uiteraard het zuiden. Rond de middag is bij deze oriëntatie de zoninstralling het sterkst. Maar zonnepanelen met een afwijking van 30 graden naar het westen of oosten zijn nog steeds erg rendable.

Zonnepanelen met oriëntatie pal op het westen of oosten en dakhelling van 35 graden hebben nog steeds een opbrengst van 90 % in vergelijking met de maximum opbrengst van het zuiden. Als een systeem met zuid oriëntatie een opbrengst van 6000 kwh haalt, dan is de opbrengst bij een west of oost oriëntatie 5400 kwh.

De Hellingshoek

Geen dak is het zelfde. Zonnestroomsystemen werken het best bij een hellingshoek van 35 graden. Bij de installatie van zonnepanelen is niet de dakhelling bepalend, maar de helling van de zonnepanelen zelf.

Een plat dak is ook bijna altijd geschikt. Bij platte daken worden consoles van kunststof of aluminium gebruikt. Deze worden in rijen achter elkaar geplaatst. Bijna altijd wordt er een hellingshoek van 25 graden aangehouden om zo min mogelijk schaduw te creëren, zodat er meer rijen op een het dak geplaatst kunnen worden. Op deze manier kan het dak optimaal gebruikt worden en kan er zoveel mogelijk vermogen geproduceerd worden door de installatie.

Zoninstraling

De globale straling bestaat uit direct en indirecte zonnestraling. De directe zonnestraling valt direct op de zonnepanelen en wekt het meeste vermogen op. Als er wolken zijn die de zon bedekken wordt er gesproken van indirecte of diffuse zonnestraling. De kracht van diffuus licht is minder dan die van de directe zonne-instraling. Maar ook deze levert zeker een bijdrage aan het zonnesysteem.

De hoek tussen de zonnestraal en het zonnepaneel is van belang bij het meten van de instraling. De instralingshoek verandert het hele jaar door. Uiteraard hebben de positie en de helling van het dak ook invloed op de instralingshoek.

Dakoriëntatie

De beste oriëntatie voor een zonnestroomsysteem is uiteraard het zuiden. Rond de middag is bij deze oriëntatie de zoninstralling het sterkst. Maar zonnepanelen met een afwijking van 30 graden naar het westen of oosten zijn nog steeds erg rendable.

Zonnepanelen met oriëntatie pal op het westen of oosten en dakhelling van 35 graden hebben nog steeds een opbrengst van 90 % in vergelijking met de maximum opbrengst van het zuiden. Als een systeem met zuid-oriëntatie een opbrengst van 6000 kwh haalt, dan is de opbrengst bij een west of oost oriëntatie 5400 kwh.

De Hellingshoek

Geen dak is het zelfde. Zonnestroomsystemen werken het best bij een hellingshoek van 35 graden. Bij de installatie van zonnepanelen is niet de dakhelling bepalend, maar de helling van de zonnepanelen zelf.

Een plat dak is ook bijna altijd geschikt. Bij platte daken worden consoles van kunststof of aluminium gebruikt. Deze worden in rijen achter elkaar geplaatst. Bijna altijd wordt er een hellingshoek van 25 graden aangehouden om zo min mogelijk schaduw te creëren, zodat er meer rijen op een het dak geplaatst kunnen worden. Op deze manier kan het dak optimaal gebruikt worden en kan er zoveel mogelijk vermogen geproduceerd worden met de installatie.

Zoninstraling

De globale straling bestaat uit direct en indirecte zonnestraling. De directe zonnestraling valt direct op de zonnepanelen en wekt het meeste vermogen op. Als er wolken zijn die de zon bedekken wordt er gesproken van indirecte of diffuse zonnestraling. De kracht van diffuus licht is minder dan die van de directe zonne-instraling. Maar ook deze levert zeker een bijdrage aan het zonnesysteem.

De hoek tussen de zonnestraal en het zonnepaneel is van belang bij het meten van de instraling. De instralingshoek verandert het hele jaar door. Uiteraard hebben de positie en de helling van het dak ook invloed op de instrallingshoek

MONO OF POLY ZONNEPANELEN?

waar zit het verschil in?

De meest voorkomende zonnepanelen zijn de mono en poly zonnepanelen. Het gaat hier om de kristallijne zonnepanelen waarvan de zonnecellen gemaakt zijn van silicium. Silicium komt vooral veel voor in zand. Dit is zoals u weet in grote getale beschikbaar op onze aarde. Silicium zonnecellen zijn er in twee vormen: Poly- en monokristallijne zonnecellen. Het productieproces van de cellen bepaalt of het om mono- of poly cellen gaat.

Mono Zonnecellen

Tijdens het productieproces wordt silicium gesmolten bij een temperatuur van 1500 graden. Vervolgens wordt het silicium op zorgvuldige wijze afgekoeld waardoor de kristallen allemaal netjes de zelfde richting op liggen. Daardoor zien de mono zonnecellen er veel mooier uit. Ze ogen egaal en zijn vaak helemaal zwart. Doordat de kristallen allemaal netjes dezelfde richting op liggen is er minder weerstand tijdens het geleiden van de elektronen. Hierdoor zijn ze veel efficiënter in het opwekken van zonnestroom.

Poly Zonnecellen

Tijdens het productieproces van poly zonnecellen gaat de afkoeling veel sneller en dus minder zorgvuldig. De kristallen komen in feite kriskras door elkaar te liggen. Hierdoor ogen ze vaak minder mooi en zijn ze blauw van kleur. Door het snelle afkoel proces zijn ze goedkoper in prijs waardoor ze sneller terugverdiend zijn. De panelen worden vaak op grote flatgebouwen gebruikt. Hier zijn grote oppervlaktes beschikbaar voor zonnepanelen die niet zichtbaar zijn voor het oog en hierdoor dus ook niet storend zijn.

DE VOORDELEN VAN ZONNEPANELEN NOG EVEN OP RIJTJE GEZET

Lange levensduur

Meerwaarde van uw woning

Meer zekerheid op uw uitgaven

Een lagere energierekening

Goed voorbeeld doet volgen

Een beter energielabel

Een goed gevoel

Goed voor het milieu

Minder afhankelijkheid

DE VOORDELEN VAN ZONNEPANELEN NOG EVEN OP RIJTJE GEZET

Een lagere energie rekening

Meerwaarde van uw woning

Meer zekerheid op uw uitgave

Een goed gevoel

Een beter energielabel

10 tot 14% rendement

Goed voor het milieu

Minder afhankelijkheid

Goed voorbeeld doet volgen

Lange levensduur

DE VOORDELEN VAN ZONNEPANELEN NOG EVEN OP RIJTJE GEZET

10 tot 14% rendement

Een lagere energie rekening

Meerwaarde van uw woning

Meer zekerheid op uw uitgave

Een goed gevoel

Een beter energielabel

Goed voor het milieu

Minder afhankelijkheid

Goed voorbeeld doet volgen

Lange levensduur

zonnepanelen

Kwaliteit staat bij De Nederlandse Zonnepanelen Unie hoog in het vaandel. Daarom komt er op uw dak komt alleen de allerbeste kwaliteit te liggen. Wij werken enkel en alleen met uitvoerig geteste producten die hoog aangeschreven staan en onafhankelijk getest worden. Al onze zonnepanelen zijn in het bezit van de volgende keurmerken: CE keurmerk, Certificaat zonnepanelen IEC, ISO kwaliteit Zonnepanelen, RoHS en TÜV.

omvormers