fbpx

KENNISCENTRUM

Opbrengst berekenen zonnepanelen

U BENT HIER » Opbrengst berekenen zonnepanelen

De opbrengst van zonnepanelen berekenen

De zon schijnt zoals u weet niet het hele jaar in Nederland. Maar zonnepanelen leveren ook stroom bij bewolking. De lage prijs van zonnepanelen, zorgt ervoor dat stroom uit zonnepanelen goedkoper is dan stroom uit een kolencentrale.

Wanneer u een dak op het zuiden heeft kunt u jaarlijks ongeveer 150 kWh per m2 zonnestroom opwekken. Een dak op het oosten of westen levert een klein beetje minder op, namelijk 125 kWh m2. Een gemiddeld zonnepaneel heeft een afmeting van 1,65 x 1 meter. Op dit moment is het vermogen van een zonnepaneel ongeveer 280 Wp.

Opbrengst in kWh per Wp per jaar berekenen

De meest gebruikte rekenmethode is de opbrengst in kWh per Wp (wattpiek) per jaar. Deze methode geeft aan hoeveel stroom u op kunt wekken met zonnepanelen op uw dak. Vaak rekenen bedrijven uit de zonne-installatiebranche met 0,85 kWh per Wp per jaar (dak op het zuiden). Recentelijke onderzoeken en metingen wijzen echter uit dat zonnepanelen op een schaduwvrij dak op het zuiden gemiddeld 0,9 kWh per Wp per jaar opwekken (in Nederland). De betere zonnesystemen hebben zelfs een opbrengst van 1 kWh per Wp. 

Wattpiek

Het stroomverbruik of opbrengst wordt meestal uitgedrukt in kWh (kilowattuur). Het vermogen van uw zonnepanelen drukken we uit in Wp (wattpiek). De volgende factoren beïnvloeden de opbrengst in kWh.

De ligging van uw dak

Een belangrijke invloed op de opbrengst van zonnepanelen is de ligging van uw dak. Een dak op het zuiden gericht is het beste. De lage prijsstelling van zonnepanelen heeft ervoor gezorgd dat zonnepanelen tegenwoordig ook op daken op het oosten en westen geplaatst worden.

De hoek van het dak

Daarnaast is de hellingshoek van uw dak van belang. Een optimale hoekligging is tussen de 15 en de 55 graden, afhankelijk van waar de wind vandaan komt. Een schuin dak zorgt ervoor dat de zonnepanelen automatisch de hoek van het dak aannemen. Bij een plat dak is het mogelijk om de hoek zelf te bepalen. Des te kleiner de hellingshoek, des te meer zonnepanelen er geplaatst kunnen worden. Natuurlijk zorgen wij ervoor – bij het maken van een legplan voor een plat dak – dat u de opstelling krijgt met de hoogst mogelijke opbrengst.

De instralingsschijf

Een instralingsschijf is een handige tool waarmee u kunt vaststellen of uw dak de juiste opstelling heeft om een maximale opbrengst te behalen. Door het kruispunt van de hoek en de windrichting waarop de zonnepanelen komen te liggen op te zoeken komt u op een kleur uit. Deze kleur geeft een inschatting van de verwachte opbrengst.

De schaduw

Schaduw is een zeer belangrijke factor bij de opbrengst van zonnepanelen. Omdat zonnepanelen altijd in een string aan elkaar worden doorverbonden, heeft de schaduw op één paneel effect op de opbrengst van de rest. Om deze reden is het belangrijk om schaduw op uw zonnepanelen te voorkomen. Overigens heeft u, als u gebruik maakt van optimizers minder last van schaduw.

Uw adres

De opbrengt is ook afhankelijk van waar u woont in het land. In het westen (aan de kust) is er namelijk meer zoninstraling dan in het oosten omdat hier minder bewolking is. Hoewel de opbrengst in het westen hoger is, wilt dit niet zeggen dat zonnepanelen niet renderen in het oosten. Het scheelt slechts maximaal 10%. 

PVGIS

Zoekt u een betrouwbare methode om de te verwachte opbrengst van uw dak te berekenen? Kijk dan eens naar het onafhankelijke fotovoltaïsche Geografisch Informatie Systeem (PVGIS). Dit systeem biedt een geografisch overzicht van zonne-energiesystemen en de opwekking van elektriciteit uit fotovoltaïsche systemen in Europa.

Uw opbrengst in kWh

Wanneer u de opbrengst in kWh per Wp per jaar heeft berekend kan de opbrengst in kWh per jaar makkelijk berekend worden. In het geval van een dak op het zuiden is de opbrengst 0,9 kWh per Wp per jaar. Zonnesystemen van 2000 Wp aan zonnepanelen leveren in dit geval in het eerste jaar 0,9 x 2000 = 1800 kWh per jaar op.

De terugloop van het vermogen en de opbrengst van zonnepanelen

Elk jaar loopt het vermogen van zonnepanelen wat terug. Dit is bij alle zonnepanelen het geval. Bijna alle fabrikanten van zonnepanelen garanderen een minimale opbrengst van 90% na 10 jaar en 80% na 15 jaar. De fabrikanten leggen deze minimale opbrengstpercentages vast in hun vermogensgarantie. Bekijk onze opbrengstberekeningen om te bekijken wat het systeem ieder jaar nog minimaal moet opleveren, rekening houdend met de vermogensgarantie. In de praktijk blijven zonnepanelen gewoon ruim boven de garantiegrenzen.

Een correctie van de opbrengst bij schaduw

Bekijk hieronder het overzicht van het opbrengstverlies per type schaduw. We maken een onderscheid tussen het verlies met een traditionele stringomvormer en een SolarEdge omvormer met een aparte regeling per zonnepaneel.

Rekenvoorbeeld 1: de opbrengst van zonnepanelen (zonder schaduw):

Een zonnesysteem met een dak op het zuiden zonder schaduw kan 3500 kWh per jaar opwekken:

1. Een stringomvormer heeft  3500 / 0,9 kWh / Wp per jaar = 3889 Wp aan zonnepanelen nodig.

2. Met een SolarEdge omvomer heeft u 3500 / (1.06 x 0.9) kWh / Wp per jaar = 3669 Wp aan zonnepanelen nodig. Dit is bijna 1 zonnepaneel van 270 Wp minder (ter waarde van € 220,-).

Rekenvoorbeeld 2: de opbrengst van zonnepanelen (met schaduw):

Een dak op het zuiden met een dakkapel en de energiebehoefte is 3000 kWh per jaar:

1. Een stringomvormer heeft 3500 / (0,865 x 0,9=0,778) kWh / Wp per jaar = 4499 Wp nodig.

2. Met een SolarEdge omvormer heeft u 3000 / (1,16 x 0,778) kWh / Wp / jaar = 3889 Wp aan zonnepanelen nodig. Dit is 2 zonnepanelen van 270 Wp (ter waarde van € 440,-) minder.

De opbrengst in euro’s

De opbrengst in euro’s wordt berekend door de opbrengst in kilowattuur te vermenigvuldigen met de stroomprijs. Op dit moment is de prijs van een kWh stroom 21,8 eurocent. Een systeem van 2550 kWh per jaar levert u dus een besparing van € 555,- per jaar op.

De prijsstijging van stroom

De laatste tien jaren steeg de prijs van stroom met gemiddeld 6% per jaar. Onze opbrengstberekeningen gaan altijd uit van een stijging van slechts 2% per jaar. Hierdoor kan uw voordeel nog hoger uitvallen. Desalniettemin blijft het altijd onzeker wat de prijs van energie in de toekomst zal zijn. De meeste experts verwachten echter dat de prijs van fossiele brandstoffen onevenredig zal blijven stijgen.

REKENTOOL

FINANCIEEL

ONTWERP

IN DE PRAKTIJK

VRAGEN

MERKEN

REFERENTIES

Deskundig en eerlijk advies. Goede prijs en correcte uitvoering. Onze vaste adviseur is altijd bereikbaar.

Janneke Verwater

GRATIS ADVIESGESPREK EN OFFERTE ONTVANGEN?

SAMEN MET DE UNIE NAAR EEN BETER MILIEU?

Vraag vrijblijvend en kosteloos een adviesgesprek aan.